Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ภาค 1 ตอนที่ 20

กระตุกเล่นไม่ได้กดรีเฟชร

ตัวเล่นกำลังโหลด กรุณารอสักครู่ 118 Views

  • ตัวเล่นหลัก
  • ตัวเล่นสำรอง

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ ภาค 1-4 (ตอนที่ 1-220): ภาคที่ 1 ตอนที่ 20

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ภาค 1 ตอนที่ 20 เมื่อภารกิจล่าสุดของพวกเขาเสร็จสิ้นแล้วก็ถึงเวลาอีกครั้งที่กลุ่มจะต้องกลับไปทำภารกิจธรรมดา ๆ หลังจากทำทุกอย่างเสร็จแล้วโคโนฮามารุและเพื่อน ๆ ก็ไปเยี่ยมนารูโตะ ซึ่งทั้งหมดนี้ส่งผลให้ซากุระถูกไล่ล่า ในไม่ช้าทุกคนก็จบลงเนื่องจากนินจาลึกลับสองคนขวางทางและหนึ่งในนั้นไม่พอใจกับโคโนฮามารุมากเกินไป ซาสึเกะมาช่วยวันนี้ แต่หัวหน้ากลุ่มปรากฏตัวขึ้นพร้อมทักษะการซ่อนตัวที่ทำให้ซาสึเกะประหลาดใจ ในขณะเดียวกันโฮคาเงะคนที่สามก็ประกาศว่าถึงเวลาสอบคัดเลือกชูอูนินอีกครั้ง

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ภาค 1 ตอนที่ 20
Feb. 20, 2003