Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ภาค 1 ตอนที่ 38

กระตุกเล่นไม่ได้กดรีเฟชร

ตัวเล่นกำลังโหลด กรุณารอสักครู่ 136 Views

  • ตัวเล่นหลัก
  • ตัวเล่นสำรอง

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ ภาค 1-4 (ตอนที่ 1-220): ภาคที่ 1 ตอนที่ 38

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ภาค 1 ตอนที่ 38 เนื่องจากผู้เข้าร่วมจำนวนมากยังคงเหลืออยู่กลุ่มต่างๆจึงได้รับแจ้งว่าพวกเขาจะถูกลงสนามแข่งขันกัน คาบูโตะจากไปแล้วซาสึเกะบอกว่าเขาต้องสู้ พวกเขารู้ว่าซาสึเกะได้รับตราต้องสาปและถ้ามันเข้าครอบครองพวกเขาจะหยุดเขา ซาสึเกะจะหยุดผนึกไม่ให้เข้ายึดครองอีกครั้งได้หรือไม่?

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ภาค 1 ตอนที่ 38
Jun. 18, 2003