Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ภาค 1 ตอนที่ 17

กระตุกเล่นไม่ได้กดรีเฟชร

ตัวเล่นกำลังโหลด กรุณารอสักครู่ 107 Views

  • ตัวเล่นหลัก
  • ตัวเล่นสำรอง

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ ภาค 1-4 (ตอนที่ 1-220): ภาคที่ 1 ตอนที่ 17

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ภาค 1 ตอนที่ 17 นารูโตะแสดงความโกรธแค้นฮาคุที่ไม่มีโอกาส อย่างไรก็ตามนารูโตะตระหนักดีว่าฮาคุคือเด็กชายที่เขาพบในป่า ฮาคุเล่าเรื่องราวในอดีตของเขาให้นารูโตะฟังและขอให้นารูโตะช่วยเขาสักครั้ง ….. นารูโตะจะทำสิ่งที่เขาไม่เคยทำได้อย่างที่ฮาคุปรารถนาหรือไม่?

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ภาค 1 ตอนที่ 17
Jan. 30, 2003