Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ภาค 1 ตอนที่ 10

กระตุกเล่นไม่ได้กดรีเฟชร

ตัวเล่นกำลังโหลด กรุณารอสักครู่ 112 Views

  • ตัวเล่นหลัก
  • ตัวเล่นสำรอง

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ ภาค 1-4 (ตอนที่ 1-220): ภาคที่ 1 ตอนที่ 10

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ภาค 1 ตอนที่ 10 ตอนนี้ Zabuza หายไปแล้วและ Tazuna สามารถไปและสร้างสะพานได้โดยไม่ต้องกลัว หรือทุกคนคิดว่า คาคาชิเชื่อว่ามีบางอย่างผิดปกติกับการตายของซาบุสะและสอนวิธีฝึกนารูโตะซากุระและซาสึเกะเพื่อให้พวกเขาใช้จักระได้ดีขึ้น ซาบูซ่าตายจริงหรือ?

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ภาค 1 ตอนที่ 10
Dec. 05, 2002