Sing “Yesterday” for Me ตอนที่ 5

กระตุกเล่นไม่ได้กดรีเฟชร

ตัวเล่นกำลังโหลด กรุณารอสักครู่ 39 Views

  • ตัวเล่นหลัก
  • ตัวเล่นสำรอง

Sing “Yesterday” for Me (Yesterday wo Utatte) ตอนที่ 1-12 ซับไทย: ภาคที่ 1 ตอนที่ 5

Sing “Yesterday” for Me ตอนที่ 5 Minato Kouichi เป็นเพื่อนร่วมชั้นของ Morinome Haru และเป็นนักเรียนถ่ายภาพ พวกเขาพบกันในที่ทำงานของ Rikuo

Sing “Yesterday” for Me ตอนที่ 5
Sing “Yesterday” for Me ตอนที่ 5
May. 03, 2020