Ahiru no Sora คนเล็กทะยานฟ้า ตอนที่ 12

กระตุกเล่นไม่ได้กดรีเฟชร

ตัวเล่นกำลังโหลด กรุณารอสักครู่ 51 Views

  • ตัวเล่นหลัก
  • ตัวเล่นสำรอง

Ahiru no Sora คนเล็กทะยานฟ้า ตอนที่ 1-50 ซับไทย: ภาคที่ 1 ตอนที่ 12

Ahiru no Sora คนเล็กทะยานฟ้า ตอนที่ 12 เมื่อนาโอะลาออกจากตำแหน่งผู้จัดการกะทันหันโซระได้เรียนรู้ว่ามีพื้นฐานการเล่นบาสเก็ตบอลของเธอมากกว่าที่เห็น ต่อมาความต้องการเงินทุนของทีมทำให้เกิดค่าใช้จ่ายสูง

Ahiru no Sora คนเล็กทะยานฟ้า ตอนที่ 12
Dec. 17, 2019