Darwin’s Game ตอนที่ 11 จบ

กระตุกเล่นไม่ได้กดรีเฟชร

ตัวเล่นกำลังโหลด กรุณารอสักครู่ 79 Views

  • ตัวเล่นหลัก
  • ตัวเล่นสำรอง

Darwin’s Game ตอนที่ 1-11 ซับไทย: ภาคที่ 1 ตอนที่ 11

Darwin’s Game ตอนที่ 11 จบ คานาเมะท้าทายวังให้เข้าร่วมการต่อสู้ของกลุ่มเพื่อยุติสิ่งต่างๆครั้งแล้วครั้งเล่า ชะตากรรมของการต่อสู้ระหว่างคานาเมะและวังตลอดจน Sunset Ravens และกลุ่มที่แปดคืออะไร?

Darwin’s Game ตอนที่ 11 จบ
Darwin’s Game ตอนที่ 11 จบ
Darwin’s Game ตอนที่ 11 จบ
Darwin’s Game ตอนที่ 11 จบ
Mar. 21, 2020