BNA (Brand New Animal) ตอนที่ 12 จบ

กระตุกเล่นไม่ได้กดรีเฟชร

ตัวเล่นกำลังโหลด กรุณารอสักครู่ 62 Views

  • ตัวเล่นหลัก
  • ตัวเล่นสำรอง

BNA (Brand New Animal) มนุษย์สัตว์พันธุ์ใหม่ ตอนที่ 1-12 ซับไทย: ภาคที่ 1 ตอนที่ 12

BNA (Brand New Animal) ตอนที่ 12 จบ นายกเทศมนตรีพิสูจน์ให้เห็นว่าซีรั่มที่มีพื้นฐานมาจากเลือดของ Michiru ช่วยรักษาโรค Nirvasyl Syndrome ได้ แต่อลันก็เดินหน้าตามแผนของเขาที่จะ “แก้ไข” ปัญหาสัตว์ร้าย

BNA (Brand New Animal) ตอนที่ 12 จบ
BNA (Brand New Animal) ตอนที่ 12 จบ
BNA (Brand New Animal) ตอนที่ 12 จบ
BNA (Brand New Animal) ตอนที่ 12 จบ
BNA (Brand New Animal) ตอนที่ 12 จบ
BNA (Brand New Animal) ตอนที่ 12 จบ
BNA (Brand New Animal) ตอนที่ 12 จบ
BNA (Brand New Animal) ตอนที่ 12 จบ
Jun. 24, 2020