Appare-Ranman! ตอนที่ 8

กระตุกเล่นไม่ได้กดรีเฟชร

ตัวเล่นกำลังโหลด กรุณารอสักครู่ 45 Views

  • ตัวเล่นหลัก
  • ตัวเล่นสำรอง

Appare-Ranman! ตอนที่ 1-13 ซับไทย: ภาคที่ 1 ตอนที่ 8

Appare-Ranman! ตอนที่ 8 โศกนาฏกรรมเกิดขึ้นเมื่อชายผู้ไม่ประสงค์ดีซุ่มโจมตีนักแข่ง เมื่อถูกผลักดันโคซาเมะต้องทำใจกับการฆ่าแม่ของเขาหรือแขวนคอเพื่อนของเขาให้แห้ง

Appare-Ranman! ตอนที่ 8
Aug. 21, 2020