DanMachi : มันผิดรึไงถ้าใจอยากจะพบรักในดันเจี้ยน ภาค 1 ตอนที่ 2

กระตุกเล่นไม่ได้กดรีเฟชร

ตัวเล่นกำลังโหลด กรุณารอสักครู่ 46 Views

  • ตัวเล่นหลัก
  • ตัวเล่นสำรอง

DanMachi มันผิดรึไงถ้าใจอยากจะพบรักในดันเจี้ยน ภาค 1-3+OVA ซับไทย: ภาคที่ 1 ตอนที่ 2

DanMachi : มันผิดรึไงถ้าใจอยากจะพบรักในดันเจี้ยน ภาค 1 ตอนที่ 2 พลังของ Bell Crannel เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยความสามารถ Realis Phrase ของเขา ตราบใดที่เขารักผู้หญิงคนหนึ่งมันจะทำให้เขาแข็งแกร่งขึ้นเรื่อย ๆ เฮสเทียเทพธิดาของเขาอิจฉาที่ผู้หญิงที่เขาหลงรักไม่ใช่เธอ แต่ก็ยังต้องการสนับสนุนเขา เธอไปหาเทพธิดาองค์อื่นและขอให้เธอสร้างดาบทรงพลังให้เขา

DanMachi : มันผิดรึไงถ้าใจอยากจะพบรักในดันเจี้ยน ภาค 1 ตอนที่ 2
DanMachi : มันผิดรึไงถ้าใจอยากจะพบรักในดันเจี้ยน ภาค 1 ตอนที่ 2
DanMachi : มันผิดรึไงถ้าใจอยากจะพบรักในดันเจี้ยน ภาค 1 ตอนที่ 2
DanMachi : มันผิดรึไงถ้าใจอยากจะพบรักในดันเจี้ยน ภาค 1 ตอนที่ 2
DanMachi : มันผิดรึไงถ้าใจอยากจะพบรักในดันเจี้ยน ภาค 1 ตอนที่ 2
Apr. 11, 2015