Tower of God (Kami no Tou) ตอนที่ 5

กระตุกเล่นไม่ได้กดรีเฟชร

ตัวเล่นกำลังโหลด กรุณารอสักครู่ 79 Views

  • ตัวเล่นหลัก
  • ตัวเล่นสำรอง

Tower of God (Kami no Tou) ทาวเวอร์ออฟก๊อด หอคอยเทพเจ้า ตอนที่ 1-13 ซับไทย: ภาคที่ 1 ตอนที่ 5

Tower of God (Kami no Tou) ตอนที่ 5 ทีมของ Bam ปกป้องมงกุฎจาก Regulars ที่ปรากฏ ในขณะที่พวกเขาเข้าสู่การต่อสู้ทีละคนแบมก็ถูกสาวคนหนึ่งเสียสมาธิ พวกขาประจำจู่โจมแบม แต่ …

Tower of God (Kami no Tou) ตอนที่ 5
Tower of God (Kami no Tou) ตอนที่ 5
Tower of God (Kami no Tou) ตอนที่ 5
Tower of God (Kami no Tou) ตอนที่ 5
Tower of God (Kami no Tou) ตอนที่ 5
Tower of God (Kami no Tou) ตอนที่ 5
Apr. 30, 2020