Naruto Shippuden นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน ภาค 1 ตอนที่ 24

กระตุกเล่นไม่ได้กดรีเฟชร

ตัวเล่นกำลังโหลด กรุณารอสักครู่ 142 Views

  • ตัวเล่นหลัก
  • ตัวเล่นสำรอง

Naruto Shippuden นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน ภาค 1-25 (ตอนที่ 1-500): ภาคที่ 1 ตอนที่ 24

Naruto Shippuden นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน ภาค 1 ตอนที่ 24 ซากุระตอบโต้การโจมตีของ Iron Sand ของหุ่นคาเซคาเงะตัวที่สามด้วยความแข็งแกร่งเหนือมนุษย์

Naruto Shippuden นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน ภาค 1 ตอนที่ 24
Aug. 09, 2007