Naruto Shippuden นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน ภาค 1 ตอนที่ 16

กระตุกเล่นไม่ได้กดรีเฟชร

ตัวเล่นกำลังโหลด กรุณารอสักครู่ 175 Views

  • ตัวเล่นหลัก
  • ตัวเล่นสำรอง

Naruto Shippuden นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน ภาค 1-25 (ตอนที่ 1-500): ภาคที่ 1 ตอนที่ 16

Naruto Shippuden นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน ภาค 1 ตอนที่ 16 ชิโยะและคาคาชิตระหนักดีว่าการโจมตีเป็นเพียงการเบี่ยงเบนประเด็นและแสงอุษาได้เริ่มกระบวนการสกัดสัตว์หางออกจากกาอาระแล้ว

Naruto Shippuden นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน ภาค 1 ตอนที่ 16
May. 31, 2007